Meet the Team

Rahul Chandra

Managing Director

Bala Srinivasa

Managing Director

Vishnuhari Pareek

Head of Finance

Abhishek Mishra

SVP, Investments

Prashant Kataria

Associate, Investments

Kunwarjeet Chawla

Associate, Investments

Dola Samanta

Marketing

Paras Pasricha

Analyst

Mayank Modi

Finance Manager

Manish Sharma

Assistant Manager, Finance

Ayush Sharma

Analyst

Pravan Malhotra

Vikas Choudhury

Ravi Venkatesan

Jeremy Lim

Hari TN

Arun Balakrishnan

Ameen Haque

Rakinder Grover

Dhruv Prakash